Brev i brytningstider

I lager

26,90


ISBN: 9789515508782
TITEL: Brev i brytningstider
FÖRLAG: Fontana Media


Biskop Bo-Göran Åstrand bjuder i denna bok in fyra personer för en brevväxling kring aktuella frågor.

Hans medskribenter är Jeanette Björkqvist, Simon Häger, Liisa Mendelin och Ulla-Maj Wideroos.

I breven ger de sig tillsammans i kast med teman som berör miljö, identitet, kyrka och samhälle. Sist i boken lyfter biskopen fram några riktmärken för vägen framåt. De är framsprungna ur dialogen med
skribenterna och ur en reflektion över de brytningstider vi lever i.

Brev i brytningstider är Bo-Göran Åstrands herdabrev, den bok som en biskop skriver till sitt stift.

Utforska även dessa kategorier: Vuxen, Församlingsmaterial