En gästfri Gud, en gästfri kyrka

I lager

14,00


Vikström Björn

En gästfri Gud, en gästfri kyrka

ISBN: 9789515508584
Förlag: Fontana Media

Hur ser en välkomnande kyrka ut? I en tid då samhället samtidigt blir alltmer sekulariserat och mer mångkulturellt behövs ett teologiskt genomtänkt förhållningssätt till människor med olika livsåskådningar och varierande kulturell bakgrund. Björn Vikström formulerar här en gästfrihetens teologi. Han visar också på hur gästfriheten kan hjälpa oss att med öppna ögon och bevarat hopp möta det okända som framtiden för med sig.

Utforska även dessa kategorier: Vuxen, Församlingsmaterial, REA 2022