Livet är ett lagspel

I lager

7,00


Livet är ett lagspel
- John Vikström som kyrklig ledare och samhällspåverkare
Författare:  Gustav Björkstrand
ISBN:        9789515508294
Förlag:      Fontana Media

När ärkebiskop John Vikström avgick med pension 1998 hade han verkat som biskop i över ett kvartssekel. Under den tiden genomgick såväl Finland som den evangelisk-lutherska kyrkan många förändringar. Lagstiftningen förnyades, en ny psalmbok togs i bruk och de första kvinnorna prästvigdes.  

John Vikström blev känd som en vägvisare som aktivt tog del i den samhälleliga och etiska debatten. Han fick ta emot kritik, men man blev också van att lyssna noggrant till hans tankar.

Gustav Björkstrand koncentrerar sig i sitt verk på John Vikströms offentliga verksamhet och tecknar bakgrunden till de viktiga beslut som fattades under Vikströms tid som biskop i Borgå stift och som ärkebiskop. Men också privatpersonen stiger fram – den viktiga hobbyn, fotbollen, inte att förglömma.

Utforska även dessa kategorier: Vuxen, Församlingsmaterial, REA 2021