Himmel och jord - bok 6

I lager

18,80


titel        Himmel och jord - bok 6
        
ISBN        9789515508188
        
författare    Wikström May

        
Temat är kristendomens uppkomst och utveckling. Hur har den kristna kyrkan förändrats
under tidens gång? Hur har kristendomen påverkat Europas och hela världens historia
och världsåskådning?
        
Ny uppdaterad upplaga!

Utforska denna kategori: Undervisningsmaterial