Himmel och jord - bok 5

I lager

18,80


titel        Himmel och jord - bok 5
        
ISBN        9789515508171
        
författare    Sjö-Särs Irene och Wikström May
        

        
Boken presenterar kristen etik och Jesu centrala undervisning bl.a. i Bergspredikan
och liknelserna. Texter och övningar som befrämjar empati, tolerans och förmågan
att se saker ur flera perspektiv.
    
Ny uppdaterad upplaga!

Utforska denna kategori: Undervisningsmaterial