Himmel och jord - bok 1

I lager

16,80


titel        Himmel och jord - bok 1
        
ISBN        9789515508133
        
författare    Erikson-Blomfelt Gun och Sjö-Särs Irene
        

        
Boken utgår från individen i sin omgivning. Temahelheter som behandlas är bl.a.
familjen, skapelsen, vad bön är, trygghet och rädsla, frågor om rätt och fel.
        
Ny uppdaterad upplaga!

Utforska denna kategori: Undervisningsmaterial