Mer än ord


Mer än ord

I lager

5,00


Mer än ord

 
Författare Vikström Björn
ISBN/Produktkod 9789515507938
Förlag Fontana Media

- Trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg
Hur är vi kristna idag? Gör tron någon skillnad? En röd tråd i den här boken är att tron ständigt strävar efter att bli mer än ord - en levd tro. Enbart genom att tron blir en synlig verklighet kan livet som kristen framstå som ett relevant och trovärdigt alternativ också i dagens värld. Kyrkan formas av människor som tar emot Guds kärlek och låter den få prägla deras liv i hemmet, på jobbet och i församlingens gudstjänstfirande och övriga verksamhet.
Biskop Björn Vikström reflekterar här kring fyra huvudteman: tron, Bibeln, kyrkan och livet som kristen. Hur orienterar kyrkan sig i en föränderlig terräng? Är det möjligt att hitta förmedlande positioner mellan till synes oförenliga ståndpunkter? Vad är nödvändigt för kyrkans enhet, och hur kan vi lära oss att leva med mångfald?
Inte minst belyser boken frågor som bibelsyn, kyrkans synlighet i samhället och behovet av en respektfull dialog med andra kristna.
Boken avslutas med biskopens vision om framtidens lutherska folkkyrka i Finland.

 

 

Utforska även dessa kategorier: Församlingsmaterial, Vuxen