All tid på Lekholmen

5,00


Författare Lindholm Magnus
ISBN/Produktkod 9789515507624
Förlag Fontana Media

Lekholmen är en unik plats i storstadsområdet. I dag är de svenska Helsingforsförsamlingarnas lägerholme mest känd för sina konfirmandläger, men under långa tider har Lekholmen också varit en oas och samlingsplats för framför allt unga vuxna människor. Med regelbundna mässor och andakter som en sammanhållande faktor har all verksamhet på Lekholmen präglats av sköna naturupplevelser och gemenskap.

All tid på Lekholmen ges ut i samband med lägerområdets 75-årsjubileum, men boken är mer än en festskrift - det är en bok om Lekholmens väsen och verksamheter för alla dem som någon gång varit i kontakt med lägerområdet.

Magnus Lindholm har intervjuat ett trettiotal människor som under olika decennier varit verksamma på Lekholmen, flera av dem sakkunniga i ämnen som behandlas i boken.

Med fotografier har Magnus Lindholm fångat in stämningen från olika tider på Lekholmen. Han beskriver livet på holmen ur många synvinklar där han sammanbinder nytt och gammalt, med ett starkt fokus på framtiden.

Utforska denna kategori: Vuxen