Folkbibeln Mellan svart

Produkten är inte tillgänglig

79,90


Författare
ISBN/Produktkod 91-89299-04-3
Förlag XP Media

Våren 1996 publicerades Svenska Folkbibelns översättning av NT och till advent 1998 presenterades hela Bibeln. Målet för arbetet har varit att översättningen ska låta Bibeln vara det den själv utger sig för att vara – Guds ord till människan. Härvid har översättare och referenter lagt yttersta vikt vid att tolka grundtexten rätt, men också vid att ge översättningen en modern, tilltalande språkdräkt. Förutom Gamla och Nya Testamentets text innehåller Svenska Folkbibeln ett antal resurser som du kan ha glädje av vid din bibelläsning: Fotnoter, referensställen, profetior om Kristus i GT, sakupplysningar, ämneskonkordans, kartor samt mått, mynt och vikt.

Utforska även dessa kategorier: Församlingsmaterial, Vuxen