Barnens bästa Bibel

I lager

29,90


Titel: Barnens Bästa Bibel
Författare: Dalevi Sören & Pettersson M-G
ISBN:9789188167477
Förlag: Speja förlag

 


Med avstamp i Jesu födelse berättas först de gammaltestamentliga texterna som Noas ark, Mose i vassen, David och Goliat. Berättelser som också Jesus fick höra som liten. Därefter följer det som sedan blev Nya testamentet.
Ett drygt 40-tal berättelser har valts ut, liksom böner, psalmer och bibelord som sätter texterna i ett större sammanhang, både innehållsmässigt och kulturellt.
För Sören Dalevi, biskop i Karlstad stift, har grundtexterna och nyskapandet varit de två viktigaste grundpelarna i skapandet av en ny barnbibel som kan föra det kulturarv som bibeltexterna är, vidare in i vår tid.

Utforska även dessa kategorier: Barn, Församlingsmaterial