Dramaövningar för alla

Produkten är inte tillgänglig

20,00

Dramaövningar för alla

Författare: Ekdahl Jonna & Oest David
ISBN: 9789173155632
Förlag: Argument


 - Verktyg för att bygga trygga grupper
Genom lekfulla övningar kan vi skapa trygghet och tillit i en grupp och låta deltagarna öva koncentrationsförmåga, samarbete och förmågan
att bekräfta varandra. Olika improvisationsövningar låter oss utmana oss själva, vår fantasi och vår förmåga att interagera med andra.

 

 

Utforska denna kategori: Vuxen