Vilja våga växa


Vilja våga växa

Produkten är inte tillgänglig

24,50

titel        Vilja våga växa  - om församlingsutveckling som nödvändighet och möjlighet
        
ISBN        9789173154789
        
författare    Gusmark Björn
    
förlag        Argument
               
Vi är många som längtar efter en kyrka som är relevant för sin samtid, som förmår vara Kristi kropp i en tid
då det andliga intresset förefaller större än på länge. Församlingsutveckling handlar om just detta: att vara trogen
sitt uppdrag men arbeta med formerna, språket, det yttre.
        
Björn Gusmark visar på bakgrunden till församlingen i Nya testamentet och skissar församlingens framväxt i Sverige.
Han presenterar några olika modeller för församlingsutveckling och gemensamma nämnare hos sammanhang som
attraherar människor.
Bokens senare del innehåller en handfast vägledning för att arbeta kreativt, processinriktat och långsiktigt
med församlingsutveckling. Författaren har hämtat inspiration och tankar från Tyskland, England, Norge och Sverige,
men framför allt från egna erfarenheter i Romelanda pastorat, där han är kyrkoherde.
        
Boken är skriven utifrån Svenska kyrkans perspektiv, men den som hör hemma i ett annat sammanhang  kan känna igen sig i mycket.
Förutom att ge inspiration och vara ett samtalsunderlag för en församling som vill arbeta med  församlingsutveckling är boken
intressant även för den som funderar över kyrkans uppdrag och framtid.

Utforska även dessa kategorier: Vuxen, Församlingsmaterial