Kyrk-svensk ordbok


Kyrk-svensk ordbok

Produkten är inte tillgänglig

5,00

Argument förlag

En ordbok som översätter kyrkorden till svenska. För orden och uttrycken som används i kyrkan kan ju vara svåra att förstå ibland. Vad menas med saktmod, hosianna och credo? Vad är en sadduké, sköka eller patriark?

Utforska denna kategori: Undervisningsmaterial