Livsfrågan och evangeliet

I lager

32,50


Titel: Livsfrågan och evangeliet
Författare: Eek Jonas
ISBN: 9789152637982
Förlag: Verbum


Livsfrågan och evangeliet erbjuder inspiration och redskap för kyrkans undervisning och en praktisk handledning till Bibeln, konfirmand.
Det kan vara svårt att länka människors liv och frågor till bibelns värld, texter och bilder. Ändå är det just det som är uppdraget för kyrkans undervisning. I Livsfrågan och Evangeliet formuleras en teologisk-pedagogisk utgångspunkt för kyrkans undervisning som mynnar ut i praktiska tips och idéer på hur man kan arbeta så att livsfrågan möts av evangeliet.
Hjälp fler konfirmander att förstå vad de läser i Bibeln och att känna att Bibelns berättelser och den kristna tron handlar om dem själva!

 

Utforska denna kategori: Församlingsmaterial