Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan

Produkten är inte tillgänglig

33,90

titel        Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan
        
ISBN        9789152634578
        
författare    Modéus Fredrik
        
förlag        Verbum
        
        
Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan är Fredrik Modéus pastoralteologiska doktorsavhandling som handlar
om gudstjänstgemenskapen inom Svenska kyrkan.
        
Varje vecka firar ett stort antal människor gudstjänst i Svenska kyrkan. De som kommer till  varje enskild gudstjänst
utgör tillsammans en sorts gemenskap. Men vad är egentligen en gudstjänstgemenskap?
I denna doktorsavhandling undersöker Fredrik Modéus gudstjänstgemenskapens identitet och ställning  i Svenska kyrkan.
Han föreslår öppenhet och varaktighet som två viktiga kännetecken för gudstjänstgemenskaper och visar  hur svensk
kyrkosynsdebatt under 1900-talet och det begynnande 2000-talet har lidit av en oförmåga  att skilja mellan tillfällig, ledig,
stabil och sluten gudstjänstgemenskap.
        
I kritisk dialog med svensk kyrkouppfattning formulerar Fredrik Modéus sex kärnvärden  och konstruerar med hjälp av dessa,
samt i dialog med utvalda icke-svenska teologer, en ecklesiologi med gudstjänstgemenskapen  som nav. I ett avslutande kapitel
visar han hur gudstjänstgemenskapen, både teoretiskt och praktiskt, skulle kunna få en tydligare identitet och ställning i Svenska kyrkan.
 

Utforska även dessa kategorier: Vuxen, Församlingsmaterial