Beställnings- och leveransvillkor

Leverans- och betalningsvillkor

Kunder kan beställa böcker och andra produkter i Fontana Medias nätbutik. Att registrera sig vid order är frivilligt. Dessa allmänna leverans- och betalningsvillkor tillämpas i handeln mellan kunden och Fontana Medias nätbutik. Kunden godkänner köpvillkoren genom att skicka beställningsblanketten. Nätbutiken har rätt att kontrollera kundens kredituppgifter och ej godkänna kundens order.

Kunduppgifter och registrering

Att registrera sig är gratis och frivilligt. Vid registrering fyller kunden i sina kontaktuppgifter och väljer ett personligt användar-ID och lösenord. Har du registrerat dig får du dina kontaktuppgifter förhandsifyllda på ny order och kan följa upp din orderhistorik.
Du kan beställa utan att registrera dig. Personuppgifter kan lämnas ut om lagstiftningen det tillåter eller förpliktar. Läs mer om registrering i Registerbeskrivning.

Order

Privat person
Vid order bör kunden meddela namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Personer som är yngre än 18 bör också meddela namn och adress på hans eller hennes förmyndare i fältet för Beställnings- och leveranskommentarer vid order.

Företag
Vid order bör kunder meddela företagets namn, kontaktperson, leverans- och faktureringsadress, FO-nummer, telefonnummer och e-postadress.

Kunden godkänner vid var och en order avtals- order- och leveransvillkor. Ett bindande köpavtal träder i kraft då kunden skickat order.

Priser

Priserna på produkter innehåller mervärdesskatt.

Leverans- och behandlingskostnader visas vid order före orderbekräftelsen.

Leverans

Order utskickas den nästa vardagen efter orderbekräftelsen. Leveranstid i Finland är ca fyra (4) arbetsdagar. Leveranstiden förbinder inte leverantören. Vi reserverar oss rätten att leverera order i flera partier.

Produkterna som restnoteras utskickas till kunden fraktfritt.

Leveransavgift

Leveransavgiften bestäms på basis av antal beställda exemplar.
Leveransavgiften i Finland är på order av ett exemplar 3,90 euro, på order från 2 till 4 exemplar 6,90 euro, på order från 5 till 9 exemplar 9,90 euro, på order från 10 till 19 exemplar 14,90 euro och på order av 20 eller flera exemplar 19,90 euro.
Resten av världen: ett exemplar 9,90 euro, på order från 2 till 4 exemplar 19,90 euro, på order från 5 till 9 exemplar 39,90 euro, på order från 10 till 19 exemplar 49,90 euro och på order av 20 eller flera exemplar 59,90 euro.

Betalningsvillkor

Kunden betalar antingen vid order med bank- eller kreditkort eller mot faktura som skickas separat med betalningsvillkor på 14 dagar netto. Kredituppgifter kontrolleras vid behov. Betalar kunden ej inom betalningstid har vi rätt att skicka ut en påminnelse samt en räntefaktura. Vi tillämpar allmän dröjsmålsränta och debiterar fem (5) euro för varje påminnelse. Alla utlevererade produkter tillhör leverantören tills de är slutbetalda.

Returrätt

Kunden har 14 dagar rätt att returnera produkter. Returrätten räknas från och med datumet kunden har avhämtat postpaketet eller levererats kunden (inklusive veckoslut och helgdagar, exklusive avhämtningsdag). Produkter bör returneras senast vardagen efter den 14 dagen.

Returrätt gäller enbart på produkter, som är i ursprungligt skick och oanvända. Returer lämnas in vid Posten och är kostnadsfria.

Inköps- eller avhämtningsdatum är datumet på kvittot eller datumet paketet har avhämtats från Posten. Postens kvitto behövs.

Returer görs i originalförpackningar (väl packat). Kopia på kvitto/följesedel bifogas. Meddela kontaktuppgifter och eventuella betalningsuppgifter.

Returnerar kunden produkter som han eller hon redan använt eller det inte finns skäl för retur som kan godkännas, debiteras kunden pris på produkter och returneringskostnader.

Returrätt hör till var och en produkt och kan inte förlängas i fall leverans av någon annan produkt blir försenad.

Kostnader på returer från utlandet tillhör kunden.

Vi löser inte in obetalda postförskottsförsändelser eller elektroniskt betalda försändelser (returer eller garantireparationer). Returer eller garantiutbyten skickas som kundretur via Posten, inom Finland avgiftsfritt. Vi betalar inte returneringsavgifter från utlandet och på övriga transportsätt.

Reklamationer

Konsumenten bör enligt konsumentskyddslagen meddela eventuella fel inom rimlig tid. Vid eventuella frågor kontakta vår kundtjänst före returnering. Kontaktuppgifter hittar du vid Kontaktuppgifter. Vi ersätter felaktiga produkter med nya i mån av möjlighet utan kostnader. Om detta inte är möjligt betalar vi beloppet du inbetalt till ditt konto, när vi erhållit den defekta varan som kundretur.

Force majeure

Vi ansvarar inte för skada som uppkommit på grund av oöverstigligt hinder eller därmed jämförbar orsak som oskäligt försvårar avtalspartens verksamhet och leveranser eller hinder som förorsakats kunden på grund av felaktig kvalitet av produkter eller försenad leverans.

Förändring av avtalet

Fontana Media har rätt att när som helst förändra webbutiken och avtalsvillkoren genom att meddela kunden på förändringar i webbutiken. Alla förändringar är i kraft omedelbart. Till alla order tillämpas avtalsvillkor vid orderdatumet.

Tvistefrågor

På avtal mellan nätbokhandel och kund tillämpas Finlands lag. Konsumenten har rätt att inlämna ett klagomål till konsumenttvistenämnden.