Sårbarhetens kraft - om att finna styrka i svagheten

I lager

27,00


Titel: Sårbarhetens kraft – om att finna styrka i svagheten
ISBN:9789173878401
Författare:Dahl Per-Arne
Förlag:Libris förlag

 

Vi såras alla på olika sätt under livets gång. Ingen kommer undan. Sårbarheten är ett existentiellt grundvillkor för oss människor.
Sårbarhetens kraft är en bok som vill hjälpa oss att acceptera vår sårbarhet, att försonas med den och se hur den då kan bli till en styrka både för oss själva och andra. Huvudbudskap är att vi är sår-bara som individer och att även våra relationer har en sårbarhet liksom Moder Jord.
Det skapar en konflikt då vi lever i en prestationskultur där styrka premieras och människor drömmer om att vara helt igenom lyckade. Därför gör många allt för att dölja sin sårbarhet och är livrädda för att visa svaghet. Vi strävar efter ett liv utan lidande, efter en glädje utan smärta och en gemenskap utan konflikter. Det kallar vi lycka, skriver författaren.
Per-Arne Dahl har arbetat som präst under och efter flera stora katastrofer, exempelvis döds-skjutningarna på Utøya och tsunamin i Sydostasien.

Utforska denna kategori: Vuxen