Himmel och jord - bok 4

I lager

18,80


titel        Himmel och jord - bok 4
        
ISBN        9789515508164
        
författare    Jern Anna-Karin m.fl
        

        
En bok om kyrkan i vår egen kultur. Kyrkoåret, gudstjänsten och symboler
behandlas. De kristna kyrkornas stora familj presenteras, liksom världsreligionerna
(med tonvikt på judendom och islam). En särskild temahelhet om vänskap och
respekt ingår.
        
Ny uppdaterad upplaga!

 

Utforska denna kategori: Undervisningsmaterial