Våga ge av dig själv


Våga ge av dig själv

Produkten är inte tillgänglig

9,00


Våga ge av dig själv
Författare: Svensson Alf B
Förlag: Libris
ISBN: 9789173874298

”Det finns inte och har aldrig funnits någon som du. Inte heller i framtiden kommer det att födas en människa med samma personlighet, egenskaper och
begåvning som du har. Din uppsättning av anlag, gener och kromosomer är helt unik. Vi har fått olika gåvor, vi är alla begåvade men på olika sätt.
Vi har alla en livsuppgift och vi kan alla göra skillnad.”
Men ska vi få ett rikt liv räcker det inte att vi upptäcker våra gåvor. Vi måste också använda dem på ett meningsfullt sätt. Vi ska med de gåvor vi har försöka
göra vår värld litet bättre.
 

Utforska denna kategori: Vuxen