Hela familjens bönbok

9,00

Förlag:  Libris förlag

Att be är att tala med Gud, och vars och ens egna ord är alltid precis de rätta, men bönerna i Hela familjens bönbok är samlade för tillfällen när det behövs litet hjälp att komma igång.
Några av bönerna är flera tusen år, några är sådana som har betts i Sverige i drygt hundra år, och några är nästan eller alldeles nya.